Site-ul www.rocavera.ro folosește un număr limitat de cookie-uri pentru a eficientiza experiența de navigare în funcție de nevoile și așteptările utilizatorilor. Un Cookie este un fișier de mici dimensiuni care va fi stocat pe computerul, dispozitivul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și nu identifică personal utilizatorii de Internet.
La accesarea site-ului www.rocavera.ro, acesta va solicita browser-ului de Internet să stocheze cookie-urile în memoria calculatorului. Informațiile din cookie-uri sunt necesare pentru mărirea vitezei de accesare a paginilor la vizitele următoare, dar și pentru personalizarea experienței de navigare pe site-ul www.rocavera.ro.

Transmiterea mesajelor sau a cererilor de ofertă online

Pentru transmiterea mesajelor sau a cererilor de ofertă online sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră, în funcție de specificațiile din formularele aferente și sunteți de acord să furnizați aceste informații corect și complet.
În cazul în care considerăm că obligația aceasta nu este respectată, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul la serviciile noastre fără o notificare prealabilă, pe perioadă determinată sau nedeterminată.

Confidențialitatea datelor personale

POLNEBO CONSTRUCT SRL se angajează să respecte cu strictețe confidențialitatea datelor clienților sau utilizatorilor site-ului său și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților sau utilizatorilor site-ului său către terți.
În momentul în care doriți să transmiteți un mesaj sau o cerere de ofertă online pe acest site vi se vor solicita: numele, compania, numărul de telefon și adresa de email. Oferirea acestor date echivalează cu acordul dumneavoastră, dând astfel dreptul POLNEBO CONSTRUCT să prelucreze aceste date cu caracter personal pe o perioadă de maxim 2 ani având posibilitatea de a ne solicita ștergerea acestor date oricând.
Datele personale ale utilizatorilor site-ului vor putea fi prelucrate de către POLNEBO CONSTRUCT numai în scopul declarat al acestui site, pentru a trimite utilizatorului răspuns la mesajul transmis sau oferta solicitată.
Aducem la cunostință utilizatorilor persoane fizice că potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 beneficiază de urmatoarele drepturi și dreptul de acces (informații despre prelucrarea datelor), dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea drepturilor cu caracter personal, dreptul de retragere oricând a consimțământului, dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere.

Interzicerea revânzării serviciilor

Acceptați să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, revindeți sau să exploatați nicio parte a serviciilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipoziție de POLNEBO CONSTRUCT SRL prin intermediul site-ului.

Dispozitii finale

POLNEBO CONSTRUCT își rezervă dreptul de a face orice modificări ale acestor termeni și condiții, precum și orice modificări asupra site-ului, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a utilizatorilor și totodată ca în orice moment sau la orice interval de timp, să întrerupă, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.
POLNEBO CONSTRUCT nu este răspunzător față de dumneavoastră sau față de orice terță persoană, fizică sau juridică, pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a informărilor și/sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. Noile condiții devin valabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea în acest site și nu au caracter retroactiv.

POLNEBO